Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. Gimp - fotomontáže, koláže a triky ve fotografii

1. 11. 2009

15. Gimp - fotomontáže, koláže, triky a seznam nejlépe hodnocených tutoriálů pro Gimp

 

   V tomto díle se budeme věnovat také zajímavému tématu a to fotomontážím a trikovým úpravám. Tímto dílem navážeme na předchozí kapitolu a také si ukážeme, jak vytvářet různé prostředí a činnosti, které ve skutečnosti vůbec nenastaly. Povíme si také o tom, jaké nástroje a funkce v Gimpu můžeme používat, zkrátka jaké máme možnosti.

 

 Fotomontáže v Gimpu - možnosti

Způsob vytváření fotomontáží si obecně můžeme rozdělit na několik kategorií: vložení jednoho celého obrázku do druhého, vložení výběru obrázku do druhého, zkopírování výběru do schránky (a ze schránky) do obrázku, klonováním části obrázku, prolínáním dvou obrázků a pod. Ukážeme si jednoduchou koláž a plakát. Následně si popíšeme, jak v jednotlivých případech postupovat.

 

Vložení jednoho obrázku (celého) do druhého

Jedná se o nejjednodužší fotomontáž, kdy do obrázku vložíme druhý, ale menší obrázek (nemusí být nutně odlišný).

1.Otevřít základní obrázek - příkazem Soubor / Otevřít otevřeme podkladový obrázek.

2. Otevřít vkládaný obrázek - obrázek, který budeme vkládat otevřeme jako vrstvu příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy.

3. Změna rozměrů - vkládanému obrázku budeme muset zřejmě upravit jeho rozměry (zmenšit). Můžeme použít příkaz Obrázek / Velikost obrázku, ale pokud nejsou jeho rozměry o mnoho větší, než potřebujeme, můžeme použít nástroj Škála, kterým zároveň upravíme umístění obrázku (viz další bod). Pozor! Pokud budeme vkládaný obrázek ořezávat jako otevřenou vrchní vrstvu, v nástroji Ořez je nutné označit volbu Pouze aktuální vrstvu! V opačném případě ořežeme i základní obrázek... :-p

spojeny-retez.png4. Usazení vkládaného obrázku - vkládaný obrázek usadíme na správné místo jednoduše pomocí nástroje Škála. V levém panelu jej aktivujeme a klikneme kamkoliv do vkládaného obrázku. Pravděpodobně budeme chtít zachovat jeho poměr stran, proto v okně nástroje klikneme na symbol rozpojeného řetězu - řetěz se spojil a už se nemůže stát, že při přesunu obrázku z něj vytvoříme "šišku" :-))). Rozměry obrázku zvětšíme / zmenšíme tažením za jeho rohy po úhlopříčce. Tažením myší za vyznačený střed obrázku jej přetáhneme na určené místo. Jeho konečnou pozici a rozměry potvrdíme tlačítkem Škálovat v okně Škála.

5. Sloučení vrstev - vrstvy sloučíme příkazem Vrstva / Sloučit dolů.

6. Uložení obrázku - obrázek uložíme příkazem Soubor / Uložit jako.

Tip:  vkládanou vrstvu obrázku můžeme před sloučením např. rotovat, naklonit, překlopit apod. 

vlozeny-obrazek.jpg

Vložení (celého) obrázku do druhého

 

Vložení výběru do druhého obrázku ( + přidání stínu)

Jedná se o také o velmi jednoduchou fotomontáž, kdy do obrázku vložíme vyříznutou část druhého obrázku, jeho výběr. Postup se příliš neliší od předchozího.

1. Otevřít základní obrázek - příkazem Soubor / Otevřít otevřeme podkladový obrázek.

2. Otevřít vkládaný obrázek - obrázek, z něhož budeme vkládat výběr otevřeme jako vrstvu příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy.

3. Změna rozměrů - vkládanému obrázku můžeme upravit jeho rozměry (zmenšit), pokud je jeho rozlišení vzhledem k základnímu obrázku příliš vysoké. Můžeme použít např. příkaz Obrázek / Velikost obrázku, ale pokud nejsou jeho rozměry o mnoho větší, než potřebujeme, můžeme použít nástroj Škála. Obrázek také můžeme nejprve nahrubo oříznout nástrojem Ořez. Pozor! Pokud budeme vkládaný obrázek ořezávat jako otevřenou vrchní vrstvu, v nástroji Ořez je nutné označit volbu Pouze aktuální vrstvu! V opačném případě ořežeme i základní obrázek... :-p

4. Vytvoření výběru - výběr části obrázku, který požadujeme ponechat lze vytvořit celou řadou nástrojů pro výběr. Můj oblíbený postup je opět kombinace: Laso, Rychlá maska, Štětec (postup tvorby výběru už nebudu opakovat, jistě už jej umíte - je podrobně popsán v předešlých kapitolách například v odkazu zde: Kapitola 10. nástroje výběru ). Výběr hotov? Běhají okolo pochodující mravenci? Výborně :-) Okolí vytvořeného výběru (zbytek obrázku) musíme odstranit. Zadáme tedy příkaz Vybrat / Invertovat. Nyní je aktivní právě zbytek obrázku a můžeme jej odstranit. Zadáme příkaz Upravit / Vymazat a vyříznutý objekt nyní leží na podkladovém obrázku... :-) Nebo nastala situace, že se okolí výběru pouze změnilo na bílou barvu? Potom vrstva neobsahuje průhlednost! Příkazem Upravit / Zpět (Vymazat) akci vrátíme. Klikneme pravým tlačítkem v pravém panelu na náhled této vrstvy a vybereme volbu Přidat Alfa kanál. Nyní můžeme zopakovat příkaz Upravit / Vymazat.

5. Usazení vkládaného výběru - vkládaný výběr obrázku usadíme na správné místo jednoduše pomocí nástroje Přesun. V levém panelu jej aktivujeme. Tažením myší výběr přetáhneme na určené místo. Pokud požadujeme upravit rozměry vkládaného výběru obrázku, můžeme použít nástroj Škála. V levém panelu jej aktivujeme a klikneme kamkoliv do vkládaného obrázku. Pravděpodobně budeme chtít zachovat jeho poměr stran, proto v okně nástroje klikneme na symbol rozpojeného řetězu - řetěz se spojil a už se nemůže stát, že při přesunu obrázku z něj vytvoříme "šišku" :-))). Rozměry obrázku zvětšíme / zmenšíme tažením za jeho rohy po úhlopříčce. Tažením myší za vyznačený střed obrázku jej přetáhneme na určené místo. Vytvořený výběr není nutné umístit celý do okna obrázku, ale lze jej posunovat také mimo základní obrázek. Jeho konečnou pozici a rozměry potvrdíme tlačítkem Škálovat v okně Škála.

6. Ukotvení plovoucí vrstvy - během změny polohy vkládaného výběru může (v závislosti na použitých nástrojích pro jeho přesun) vzniknout Plovoucí vrstva. Pokud se tak stalo, klikneme v pravém panelu na symbol kotvy - Ukotvit plovoucí vrstvu.

Tip:  - Přidání stínu - výběru můžeme např. přidat stín a opticky jej zdůraznit. Použijeme příkaz Filtry / Světlo a stín / Vržený stín. Můžeme ponechat výchozí hodnoty a pouze potvrdit tlačítkem Budiž. Stín je vytvořen v nové vrstvě - pomocí nástroje Škála jím můžeme posouvat, měnit jeho velikost, v pravém panelu měnit Krytí atd.

7. Sloučení vrstev - obě vrstvy sloučíme příkazem Vrstva / Sloučit dolů. Pokud jsme přidávali stín a máme tedy vrstvy tři, aktivujeme vrchní vrstvu a použijeme příkaz Obrázek / Zploštit obrázek. Je také možné, že se změnou polohy výběru změní rozměry základního obrázku. Před uložením proto raděj zkontrolujeme okraje obrázku, případně jej ořízneme.

8. Uložení obrázku - obrázek uložíme příkazem Soubor / Uložit jako.

Tip:  vkládanou vrstvu obrázku můžeme před sloučením např. rotovat, naklonit, překlopit apod.

 

vlozeny-vyber-se-stinem.jpg

Vložení výběru do obrázku a přidání stínu

 

 

Zkopírování výběru obrázku ze schránky

Jedná se o fotomontáž, kdy do obrázku vložíme zkopírovanou část obrázku. Na rozdíl od předcházejícího příkladu nebudeme odstraňovat zbytek obrázku okolo požadovaného výběru v horní vrstvě, ale vytvořený výběr vložíme a poté zkopírujeme do základní vrstvy pomocí schránky.

1. Otevřít základní obrázek - příkazem Soubor / Otevřít otevřeme podkladový obrázek.

2. Otevřít vkládaný obrázek - obrázek, z něhož budeme kopírovat výběr, otevřeme příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy.

3. Změna rozměrů - vkládanému obrázku můžeme upravit jeho rozměry (zmenšit), pokud je jeho rozlišení vzhledem k základnímu obrázku příliš vysoké. Můžeme použít např. příkaz Obrázek / Velikost obrázku, ale pokud nejsou jeho rozměry o mnoho větší, než potřebujeme, můžeme použít nástroj Škála. Obrázek také můžeme nejprve nahrubo oříznout nástrojem Ořez. Pozor! Pokud budeme vkládaný obrázek ořezávat jako otevřenou vrchní vrstvu, v nástroji Ořez je nutné označit volbu Pouze aktuální vrstvu! V opačném případě ořežeme i základní obrázek... :-p

4. Vytvoření výběru - výběr obrázku lze vytvořit celou řadou nástrojů pro výběr. Můj oblíbený postup je opět kombinace: Laso, Rychlá maska, Štětec (postup tvorby výběru už nebudu opakovat, jistě už jej umíte - je podrobně popsán v předešlých kapitolách například v odkazu zde: Kapitola 10. nástroje výběru ). Výběr hotov? Běhají okolo výběru pochodující mravenci? Výborně :-)

5. Vložení obsahu výběru do schránky - výběr obrázku zkopírujeme do schránky příkazem Upravit / Kopírovat.

6. Přepnutí aktivnosti a viditelnosti vrstev - v pravém panelu aktivujeme vrstvu Pozadí (bude mít modrý pruh) a horní vrstvě vypneme viditelnost - klikneme na ikonu oka.

7. Vložení obsahu schránky do obrázku - výběr, který jsme vložili do schránky zkopírujeme do (aktivované) základní vrstvy. Použijeme na to příkaz Upravit / Vložit.

8. Usazení vkládaného výběru - vkládaný výběr obrázku usadíme na správné místo opět jednoduše pomocí nástroje Přesun. V levém panelu jej aktivujeme. Tažením myší výběr přetáhneme na určené místo. Pokud požadujeme upravit rozměry vkládaného výběru obrázku, můžeme použít nástroj Škála. V levém panelu jej aktivujeme a klikneme kamkoliv do vkládaného obrázku. Pravděpodobně budeme chtít zachovat jeho poměr stran, proto v okně nástroje klikneme na symbol rozpojeného řetězu - řetěz se spojil a tím zabráníme jeho deformaci. Rozměry obrázku zvětšíme / zmenšíme tažením za jeho rohy po úhlopříčce. Tažením myší za vyznačený střed obrázku jej přetáhneme na určené místo. Vytvořený výběr není nutné umístit celý do okna obrázku, ale lze jej posunovat také mimo základní obrázek. Jeho konečnou pozici a rozměry potvrdíme tlačítkem Škálovat v okně Škála.

9. Ukotvení plovoucí vrstvy - během změny polohy vkládaného výběru může (v závislosti na použitých nástrojích pro jeho přesun) vzniknout Plovoucí vrstva. Pokud se tak stalo, klikneme v pravém panelu na symbol kotvy - Ukotvit plovoucí vrstvu.

10. Odstranění zbytečných vrstev - pokud nám při přesouvání výběru nevznikla Plovoucí vrstva, horní vrstvu, ze které jsme tvořili výběr, aktivujeme ji a odstraníme příkazem Vrstva / Odstranit vrstvu.

11. Uložení obrázku - obrázek uložíme příkazem Soubor / Uložit jako.

Tip:  vkládaný výběr  obrázku můžeme do základního obrázku zkopírovat několikrát. Ve fotomontáži tak vznikne několikanásobná kopie.

Možnosti kopírování výběru do / ze schránky

Možností kopírování výběru do schránky a ze chránky do obrázku máme několik. V prvé řadě vytvoříme ve vrstvě výběr, který požadujeme kopírovat, a poté použijeme některou z následujících nabídek:

 

 Vložení obsahu výběru do schránky:

Upravit / Kopírovat - kopíruje obsah výběru do schránky

Upravit / Kopírovat viditelné - kopíruje pouze viditelný obsah výběru do schránky

 

 Vložení obsahu schránky do výběru

Upravit / Vložit - vloží obsah schránky do aktivní vrstvy jako Plovoucí výběr

Upravit / Vložit do - vloží obsah schránky do aktivního výběru aktivní vrstvy. Tedy v našem případě v základním obrázku si musíme nejprve před vložením schránky tento výběr vytvořit. Po vložení bude výběr automaticky oříznutý a vložený také jako Plovoucí výběr.

Upravit / Vložit jako / Nový obrázek - vloží obsah schránky do nového okna obrázku. Pokud nebude výběr pravoúhlý, jeho okraje bude tvořit průhlednost.

Upravit / Vložit jako / Nová vrstva - vloží obsah schránky do nové vrstvy obrázku, která bude automaticky vytvořena.

 

Vymazání / vyjmutí / přesun obsahu schránky

Upravit / Vymazat - vymaže aktuální výběr, ale zároveň zachová jeho hranice. Pokud použijeme tento příkaz, nebudeme už moci dále pracovat s obsahem schránky.

Upravit / Vyjmout - přesune obsah výběru do schránky (doposud jsme jej kopírovali)

 

I nadále samozřejmě platí, že pokud jsme výběr přesouvali a vznikla Plovoucí vrstva, je potřeba ji ukotvit kliknutím na ikonu kotvy v pravém panelu nebo příkazem Vrstva / Ukotvit vrstvu.
 

vlozeny-vyber-zkopirovanim.jpg

Vícenásobné vložení výběru zkopírováním ze schránky

 

 

Fotomontáž klonováním

Jedná se o fotomontáž, kdy do druhého obrázku (nebo stejného, na kterém pracujeme) vložíme část obrázku klonováním. V podstatě se jedná o stejný postup jako při retuších pomocí klonovacího nástroje, ale s cílem vložit do obrázku nový prvek. Zkrátka zdrojovou část z jednoho obrázku budeme přenášet do cílové oblasti druhého obrázku. Ukážeme si oba způsoby - klonování v jednom obrázku a klonování z jednoho obrázku do druhého:

Klonování prvků v jednom obrázku

Cílem bude přidat do obrázku nový prvek, který použijeme ze stejného obrázku.

1. Otevřít obrázek - příkazem Soubor / Otevřít otevřeme obrázek.

2. Aktivace nástroje  - v levém panelu aktivujeme nástroj Klonování.

3. Určení zdrojové oblasti - vybereme požadovanou stopu Štětce a jezdcem Škála určíme její velikost. Držíme stisknutou klávesu Ctrl a kliknutím levého tlačítka myši určíme zdrojovou oblast. Klávesu Ctrl i tlačítko myši uvolníme.

4. Přenášení do cílové oblasti - stopu štětce přeneseme do cílové oblasti. Stiskneme levé tlačítko myši a za stálého držení přejíždíme v cílové oblasti. Tímto způsobem klonujeme jakoukoliv oblast obrázku. Pokud se něco nepodaří, poslední klonovanou oblast zrušíme příkazem Upravit / Zpět Klonování. Nejčastěji používaným štětcem je ten, který má měkkou stopu - okraje nejsou tak ostře ohraničené a přechod s obrázkem je tak přirozenější.

5. Uložení obrázku - obrázek uložíme příkazem Soubor/Uložit jako.

Tip:  Musíme si uvědomit, že vrácením zrušíme celou naposledy klonovanou oblast. Nebudeme tedy klonovat "na jeden zátah", protože pokud někde např. přetáhneme a poté krok vrátíme, můžeme začít od začátku.... :-p Během práce tedy raděj budeme občas uvolňovat tlačítko myši, tím klonování rozdělíme na několik etap, a vrácením o krok zpět zrušíme jen poslední "nepovedený" kousek...

Další možnosti nastavení nástroje Klonování (klonování vzorkem, použití jiného režimu, změna míry krytí atd. ) naleznete v šesté kapitole, věnované popisu tohoto nástroje v odkazu zde: Kapitola 6. Nástroj Klonování

 

Na těchto ilustračních obrázcích můžeme vidět, jak dopadl pokus o rekonstrukci obličeje andělíčka... :-) 

andelik-pred-klonovanim.jpg andelik-po-klonovani.jpg

 Snímek před úpravou a po úpravě obličeje andělíčka nástrojem Klonování

 

Klonování prvků z jednoho obrázku do druhého

Cílem bude přidat do obrázku nový prvek, který použijeme z druhého obrázku.

1. Otevřít obrázek - příkazem Soubor / Otevřít otevřeme základní obrázek (do něhož budeme prvek přidávat).

2. Otevřít druhý obrázek - obrázek, z něhož budeme prvek klonovat, otevřeme příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy.

3. Aktivace nástroje  - v levém panelu aktivujeme nástroj Klonování. Na rozdíl od předcházejícího příkladu ale v jeho okně označíme v rozevíracím menu Zarovnání volbu Sledující příp. podle potřeby Registrující (v okně nástroje úplně dole).

4. Určení zdrojové oblasti - vybereme požadovanou stopu Štětce (nejlépe měkkou stopu) a jezdcem Škála určíme její velikost. Držíme stisknutou klávesu Ctrl a kliknutím levého tlačítka myši určíme zdrojovou oblast. Klávesu Ctrl i tlačítko myši uvolníme.

5. Přepnutí viditelnosti - kliknutím na ikonu oka vypneme viditelnost horní vrstvy. Zapneme aktivnost spodní vrstvy (modrý pruh).

6. Přenášení do cílové oblasti - stopu štětce přeneseme do cílové oblasti. Stiskneme levé tlačítko myši a za stálého držení přejíždíme v cílové oblasti. Tímto způsobem klonujeme jakoukoliv oblast obrázku. Pokud se něco nepodaří, poslední klonovanou oblast zrušíme příkazem Upravit / Zpět Klonování. Nejčastěji používaným štětcem je ten, který má měkkou stopu - okraje nejsou tak ostře ohraničené a přechod s obrázkem je tak přirozenější.

Tip:  Postup je možná trochu náročnější na přehled, kde se právě nachází zdrojová část. Abychom si práci trochu usnadnili, můžeme v pravém panelu dočasně snížit hodnotu Krytí přibližně na 50%. Horní vrstva se stane poloprůhlednou a uvidíme tak stopu štětce ve zdrojové i cílové části zároveň. Po dokončení klonování vrátíme hodnotu opět na 100%.

7. Odstranění horní vrstvy - pokud jsme klonování dokončili, horní vrstvu můžeme smazat. V pravém panelu zkontrolujeme, zda je aktivní opravdu horní vrstva (je zvýrazněna modrým pruhem) a stiskneme tlačítko s ikonou koše Smazat tuto vrstvu.

8. Uložení obrázku - obrázek uložíme příkazem Soubor / Uložit jako.

 

Na těchto ilustračních obrázcích můžeme vidět, jak je pozadí doplněno fotomontáží - přidáno klonováním z obrázku, který je zobrazen výše na této stránce...  

andelik-pred-klonovanim.jpg klonovani-z-druheho-obr.jpg

Snímek před úpravou a po úpravě pozadí klonováním z dalšího obrázku

 

Prolnutí dvou obrázků

Jedná se o fotomontáž, kdy jednu vrstvu prolneme s druhou, kdy je jedna z nich většinou částečně zakryta maskou. Jako typický příklad bych mohl uvést prolnutí portrétu s romantickým pozadím krajiny - jistě se vám vybaví alespoň jeden takový snímek... My si však ukážeme daleko zajímavější způsob prolínání, a to s využitím změny Režimu prolínání.

V tomto návodu tedy využijeme principu, že každý Režim má své pevně dané specifické vlastnosti, které vzájemně ovlivňují barvy, sytost či jas. Zkusíme tedy prolnout dva velmi podobné obrázky v jiném režimu, než-li je výchozí režim - Normální. Jen připomínám, že Režim Normální při 100% hodnotě Krytí zcela překrývá níže položenou vrstvu, takže je vlastně bez efektu...

Tak tedy:

andelik-pred-klonovanim.jpg  1. Otevřít obrázek - příkazem Soubor / Otevřít otevřeme základní obrázek. S tímto obrázkem budeme prolínat další vrstvu, kterou následně otevřeme.

Úmyslně vybírám naše známé andělíčky pro příklad toho, co nového nám může opět asi vzniknout... :-p

 

andelik-po-klonovani.jpg  2. Otevřít podobný obrázek - otevřeme druhý, podobný obrázek jako vrstvu příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy.

Vybírám naše druhé známé andělíčky. Zde jsme se již pokoušeli, v návodu výše uvedeném, jednomu z nich "opravit" velmi osahaný obličej...

 

3. Změna režimu prolínání - a nyní přijde nejzajímavější část - vybrat nejvhodnější Režim. Je pravda, že pokud jsme použili, jako v tomto případě, vrstvy, které jsou obsahově, barevně i jasově v podstatě shodné, nemůžeme očekávat nějaký zázrak. Přesto je tu Režim, který  stojí v tomto případě za pozornost - Jas. Změníme tedy Režim na Jas.

Pokud si vzpomínáte, režim Jas použije jas aktivní vrstvy a smíchá jej se světlostí a odstínem základní barvy. Ti z vás, kteří již pozapomněli, jak jednotlivé typy Režimu  fungují, mohou se podívat do deváté kapitoly v odkazu zde: Kapitola 9. Vrstvy, kanály, cesty, prolínání vrstev

4. Sloučení vrstev - obě vrstvy sloučíme příkazem Vrstva / Sloučit dolů.

5. Uložení obrázku - obrázek uložíme příkazem Soubor / Uložit jako.

 

Výsledek vidíme sami - obličej andělíčka po tomto jednoduchém triku vypadá, jakoby jej umělecký kovář znovu vytepal, přičemž obnova barev už není jeho záležitost... :-)))

 

andelik-pred-klonovanim.jpg andelik-prolinani-vrstev.jpg

Snímek před úpravou a po úpravě prolínámím s dalším snímkem v režimu Jas

 

Jednoduchá koláž

Jedná se o skládání obrázků, grafických prvků, textu apod. do jednoho obrázku. Na jednoduchém příkladu si ukážeme si, jak na to.

1. Určení barvy popředí - určíme, jakou barvu má mít podklad naší koláže. Tuto barvu nastavíme jako Barvu popředí. Klikneme tedy v levém panelu na ikonu Barvy popředí (ve výchozím stavu černý čtvereček) a v novém okně Změnit barvu popředí namícháme žádaný odstín.

2. Vytvoření nového souboru - vytvoříme nový soubor obrázku, který bude tvořit podklad koláže. Použijeme příkaz Soubor / Nový a v rozevíracím seznamu Pokročilé volby označíme v poli Vyplnit s: volbu Barva popředí. V našem příkladu můžeme vytvořit efekt tkaniny a tak navíc použijeme příkaz Filtry / Umění / Použít plátno.

3. Otevřít obrázek jako vrstvu - obrázek, který budeme do koláže vkládat otevřeme jako vrstvu příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy.

4. Změna rozměrů - vkládanému obrázku upravíme jeho rozměry, pokud je jeho rozlišení vzhledem k základnímu obrázku příliš vysoké. Můžeme použít např. příkaz Obrázek / Velikost obrázku, ale pokud nejsou jeho rozměry o mnoho větší, než potřebujeme, můžeme použít nástroj Škála, kterým zároveň obrázek usadíme na své místo.

5. Usazení vkládaného obrázku - vkládaný obrázek usadíme na své místoj pomocí nástroje Škála. V levém panelu jej aktivujeme a klikneme kamkoliv do vkládaného obrázku. Pravděpodobně budeme chtít zachovat jeho poměr stran, proto v okně nástroje klikneme na symbol rozpojeného řetězu - řetěz se spojil a tím zabráníme deformaci obrázku. Rozměry obrázku zvětšíme / zmenšíme tažením za jeho rohy po úhlopříčce. Tažením myší za vyznačený střed obrázku jej přetáhneme na určené místo. Vkládaný obrázek není nutné umístit celý do okna podkladové vrstvy, ale lze jej posunovat také mimo rám okna. Jeho konečnou pozici a rozměry potvrdíme tlačítkem Škálovat v okně Škála.

6. Rotace vkládaného obrázku - vkládaný obrázek můžeme také rotovat. V levém panelu aktivujeme nástroj Rotace, klikneme do vkládané vrstvy obrázku a v okně nástroje nastavíme požadovaný úhel. Podobně můžeme použít i další nástroje transformace.

Stejným způsobem vložíme jako vrstvy další obrázky.

7. Vložení textu - do koláže můžeme vložit několik textů, kdy můžeme používat odlišnou barvu či styly písma. Toho dosáhneme tím, že nástroj Text použijeme opakovaně. Každý takto vytvořený text je pak vytvořen ve své vlastní vrstvě a lze s ním dále pracovat.

Nápovědu k použití nástroje Text naleznete v grafické podobě např.:  zde

8. Uspořádání vrstev - veškeré vrstvy můžeme ještě před sloučením uspořádat pomocí nástrojů Přesun vrstev nebo Škálování. Můžeme také vyzkoušet změnit pořadí vrstev, snížit krytí atd...

9. Vložení grafických prvků - do koláže (na podkladovou vrstvu) můžeme vložit ozdobné grafické prvky. V našem příkladu byl použit nástroj Štětec a použita Stopa "Vine" na vytvoření lístků, příkaz Filtry / Decor / Skvrny od kávy pro vytvoření kávových skvrn a vloženým obrázkům a textu jsou přidány ještě stíny. Fantazii se samozřejmě meze nekladou... :-)

10. Sloučení vrstev - pokud máme hotovo, veškeré vrstvy sloučíme příkazem Obrázek / Zploštit obrázek.

kolaz.jpg

Příklad vytvořené koláže

 

 

Tvorba plakátu

Jedná se v podstatě také o skládání obrázků, grafických prvků a textu do jednoho obrázku, ale při tvorbě plakátu se můžeme maximálně vyřádit. Navíc zde (z důvodu procvičení) použijeme výše zavrhnutou masku vrstvy... :-)))

Na závěr tohoto návodu vložím pro inspiraci jeden návrh filmového plakátu, ale přesný, krokový návod bohužel neuvedu - na jeho pozadí bylo použito mnoho obrázků sloučených v rozličných režimech, a sama hlavní postava by vydala na jednu kapitolu... Uvedu zde ale hlavní zásady, které je třeba při tvorbě plakátu dodržovat.

Jak tedy v Gimpu vytvořit plakát?

Vytvoření pozadí plakátu - příkazem Soubor / Nový vytvoříme soubor v požadované velikosti. V pokročilých volbách lze zadat nejen rozměr, ale i hodnotu DPI.

Vytvoření barvy pozadí plakátu - pokud jsme zkušeně neurčovali namíchanou barvu již při vytváření souboru, můžeme tak učinit samozřejmě nyní. Klikneme tedy v levém panelu na ikonu Barvy popředí (ve výchozím stavu černý čtvereček) a v novém okně Změnit barvu popředí namícháme žádaný odstín. Poté aktivujeme nástroj Plechovka (ikona plechovky) a označíme volby Vyplňování barvou popředí a Vyplnit celý výběr. Samozřejmě můžeme tímto nástrojem vyplnit plochu plakátu také vybraným vzorkem - v tom případě bychom změnili nastavení z Barva popředí na Vyplňování vzorkem. Poté stačí kliknout do obrázku a je to.

Přidání okraje - pokud požadujeme přidat plakátu ozdobnou linku nebo okraj, uděláme to v tomto kroku. Některé rámečky z rozměru "ukusují" a vkládané prvky by se mohli nakonec v plakátu nechtěně s rámečkem překrývat. Jako příklad můžeme přidat našemu plakátu jednoduchý rámeček. Použijeme příkaz Filtry / Dekorace / Přidat okraj. Podle rozlišení souboru plakátu nastavte vhodnou šířku okraje, změňte jeho barvu (např. na bílou) a hodnotu Delta hodnota barvy nastavte na 1 (tato hodnota určuje takový efekt lomu v rozích - můžete vyzkoušet vyšší hodnotu).

Otevření vkládaných obrázků - obrázky, které budou tvořit obsah plakátu otevřeme jako vrstvy příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy. Zde můžeme použít filmové snímky, portréty, motivy z filmu atd... Vrstvy můžeme přidávat  bez ohledu na to, jak se v této chvíli překrývají.

Přiřazení masky vrstvy - každé této vrstvě přiřaďte její vlastní masku, bude se hodit při závěrečném hladkém a přirozeném spojování a prolínání vrstev. Masku vrstvě přiřadíme tak, že v pravém panelu klikneme pravým tlačítkem na aktivní vrstvu a v zobrazeném okně vybereme typ Bílá (úplné krytí).

Úprava masky vrstvy - masku každé vrstvy bude třeba upravit. V levém panelu aktivujeme nástroj Štětec, vybereme měkkou stopu a jezdcem Škála její velikost. Masku upravujeme černou barvou, bílou barvou navracíme původní stav. Černou a bílou barvu přepínáme v levém panelu (ikony barev popředí a pozadí). Zde zkontrolujeme, zda barva popředí je opravdu černá a nezůstala v nějakém odstínu barvy, která zbyla po vyplňování základu plakátu... Maska vrstvy by pak nemusela být 100% krytá... :-p Stopou štětce v masce překrýváme okraje do plynulého přechodu podle potřeby.

Tip:  Vlastnosti zakrývání / odkrývání masky pomocí škály barev od černé k bílé můžeme využít také při použití přechodu (nástroj Mísení), kdy vytvořením vhodné délky přechodu nastavujeme plynulost překrývání do ztracena. Více o práci s nástrojem Mísení, používání přechodů a použití masky vrstvy je uvedeno v desáté kapitole zde: 10. Nástroje pro výběr

Pozor! Pokud přidáme vrstvě masku, je tato maska vždy aktivní. Pokud ale přepínáme ve stohu aktivnost jednotlivých vrstev, může se stát, že klikneme omylem na náhled vrstvy - v tom případě se stane aktivní vrstva a budeme kreslit přímo do vrstvy! Masku vrstvě zapneme opět kliknutím na náhled masky. Jestli je aktivní vrstva nebo její maska poznáme tak, že ta aktivní z nich má kolem svého náhledu zvýrazněný rámeček.

Zaktivujeme další vrstvu a postupujeme shodně.

Vložení textu - do plakátu vložíme požadované popisy, kdy můžeme používat odlišnou barvu či styly písma. Toho dosáhneme tím, že nástroj Text použijeme opakovaně. Každý takto vytvořený text je pak vytvořen ve své vlastní vrstvě a lze s ním dále pracovat. Na textovou vrstvu můžeme aplikovat také řadu funkcí a nástrojů, které ovlivňukí barvu či tvar, stejně jako bychom pracovali s běžným obrázek.

Nápovědu k použití nástroje Text naleznete v grafické podobě např.:  zde

Uspořádání vrstev - polohu veškerých vrstvev uspořádáme pomocí nástroje Škálování. Můžeme také vyzkoušet změnit pořadí vrstev, snížit krytí atd... Zvláštních a velmi zajímavých efektů dosáhneme hlavně změnou typu Režimu!

Vložení grafických prvků - do plakátu (na jakoukoliv vrstvu) můžeme vložit ozdobné grafické prvky.

Sloučení vrstev - pokud máme hotovo, veškeré vrstvy sloučíme příkazem Obrázek / Zploštit obrázek.

Tip:  Musíme si uvědomit, že pracujeme s poměrně velkým množstvím vrstev a pokud při práci experimentujeme, celý soubor může neúměrně objemově narůst. V průběhu práce proto pro jistotu občas rozpracovaný projekt ukládáme jako formát XCF (nativní formát Gimpu). Co kdyby program přece jen spadnul...

 

plakat.jpg

Filmový plakát k imaginárnímu filmu ONI

 

 

Vytvoření obalu CD / DVD

Když už jde řeč o filmu, napadlo mne přidat návod na související produkt - obal na "dývko". Jak tedy vytvořit obal na CD nebo DVD v Gimpu? Jak jinak než jednoduše, Gimp má totiž na obal CD šablonu :-)

1. Otevření šablony - použijeme příkaz Soubor / Nový a v rozevíracím seznamu Šablona označíme volbu CD cover (300ppi) a stiskneme tlačítko Budiž.

2. Vytvoření obrázku - rozměry máme dané, nyní stačí obsah vyplnit vhodnou grafikou a textem.A nebo jakýmkoliv obrázkem podle dalšího bodu... :-))

3. Otevřít obrázek jako vrstvu - obrázek, který budeme do okna obalu vkládat otevřeme jako vrstvu příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy. Pokud bude obrázek menší, vytvoří se kolem něj rámeček, pokud bude větší, samozřejmě vyplní celé okno.

4. Otevřít další obrázek jako vrstvu - můžeme vložit další obrázek... polohu veškerých vrstvev uspořádáme pomocí známého nástroje Škálování. Pokud vznikne Plovoucí vrstva, ukotvíme ji kliknutím na ikonu Kotvy v pravém panelu.

5. Vložení textu - do plochy obalu vložíme požadovaný popis pomocí nástroje Text. Text je vytvořen ve své vlastní vrstvě a lze s ním dále pracovat. Na textovou vrstvu můžeme aplikovat  řadu funkcí a nástrojů, které ovlivňují barvu či tvar, nebo jej prolínat stejně jako bychom pracovali s běžným obrázek.

Nápovědu k použití nástroje Text naleznete v grafické podobě např.:  zde

6. Sloučení vrstev - pokud máme hotovo, veškeré vrstvy sloučíme příkazem Obrázek / Zploštit obrázek.

Tip:  Postup je uveden pro čtvercový rozměr CD. Pokud budeme vytvářet obdélníkový obal pro DVD, stačí v prvním bodě upravit rozměry - rozměry šablony CD cover (300ppi) jsou vyjádřeny v milimetrech.

 

obal-cd.jpg

Náhled obalu CD, graficky vytvářený do rozměru šablony CD Cover

 

 

Nejlépe hodnocené tutoriály pro Gimp pro rok 2010

Na internetu naleznete spoustu zajímavých postupů, návodů a tutoriálů, které vedou ke konkrétnímu cíli. Já jsem narazil na stránku nejlépe hodnocených tutoriálů. Stránky jsou sice v angličtině, ale myslím, že rozhodně stojí za to navštívit je. Ti z vás, kteří jsou v ovládání Gimpu již zběhlí, jistě neodolají a vytvoří podle uvedených postupů zajímavý výtvor...

Nejlepší tutoriály pro Gimp Best Gimp tutorial jsou zveřejněny na stránkách ScottPhotographics.com, kde naleznete seznam několika desítek velmi zajímavých tutoriálů.

Autoři zde uvádějí tutoriály např.:

Hráč, který chytí míč mimo rámec fotografie

Jak vytvořit klon osoby

Jak vylepšit svatební fotografii :-)

Jak vytvořit panomaratickou fotografii

Jak vytvořit strašidelnou ruku zombie

Jak vytvořit portrét ve stylu Avataru

Jak vytvořit pokročilý efekt puzzle

Jak na objekt přidat logo

Jak vytvořit efekt rozpadu...

Jak vytvořit textové efekty (např. Harry Potter)

Jak vytvořit design kouře

Jak vytvořit nová pozadí

Jak vytvořit sníh

Jak vytvořit různá loga, tlačítka apod...

Jak napodobnit oblíbený efekt Lomo

atd...

Odkaz ze stránek ScottPhotographics.com zdeNejlepší tutoriály pro Gimp pro rok 2010

 

V následujícím díle se podíváme na efekt odrazu - zrcadlení předmětu

 

předchozí       obsah      následující

 

zpět na hlavní stranu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zčernobílela fotografie

(Nikola Vozničková, 17. 7. 2018 23:05)

Dobrý den, už nevím na koho se obrátit, zkoušela jsem již snad vše. Mám program gimp, se starší verzí jsem neměla žádné problémy, ale ta nová je o něco složitější, jen protože spousta věcí je tak napůl anglicky. Problém mám takový, že pokaždé co vložím novou vrstvu na obrázek, tak ta nová vrstva se pokaždé předělá na černobílou, neexistuje snad možnost, jak tu vrstvu vložit barevnou???

Re: Zčernobílela fotografie

(administrátor, 18. 7. 2018 1:03)

Dobrý den,
to jsou věci :-)
Takže takto: Gimp může být poškozený, ale poslední verze Gimpu také nemusí být správně česky - pokud vím, věčně hledají překladatele, který je ochoten překládat zdarma. Ale ta čb vrstva je velmi zvláštní :-p Protože uvádíte, že se starší verzí problémy nebyly, doporučuji jít cestou jednoduchosti: Gimp odinstalovat (pak je obecně vhodné z PC vymazat zbytky programu, např. pomocí programu CCleaner), a pak nainstalovat Gimp znovu. A pokud nemáte nějaký zvláštní důvod používat novou verzi, klidně se vraťte k té starší, která fungovala, já to dělám také tak :-) Pokud si ale přejete používat poslední verzi, zkontrolujte také, jaké Windows podporuje, např. poslední verze Gimpu nebude fungovat na Win XP, apod.

A ještě jedno rychlé řešení: můžete vyzkoušet přenosnou verzi Gimp portable (lze spustit třeba z USB flash disku) pro vaše Windows. Pokud bude normálně fungovat - problém je v aktuálně nainstalovaném Gimpu. Pokud nebude fungovat, problém je v PC.
Snad Vám to pomůže...
VM

Koláž

(Helena, 8. 2. 2012 22:05)

Dělala jsem koláž podle vašeho návodu a vůbec mě to nešlo.Připravila jsem si plátno,potom obrázek a ten se mě otvírá strašně zvětšený i když ho mám předem zmenšený.Tak kde dělám chybu?

Re: Koláž

(autor, 8. 2. 2012 22:26)

Bohužel neuvádíte rozměry plátna ani vkládaného obrázku, ale řekl bych, že problém je v malém rozměru plátna. Zřejmě jste vytvořila plátno pomocí příkazu Soubor/Nový. Pokud jste ponechala výchozí velikost, plátno má 640x400 pixelů (na šířku) při 72 ppi, což je strašně málo. Zadejte vyšší hodnoty vzhledem k velikosti vkládaného obrázku, můžete použít i šablony v roletce nahoře, pokud se vám bude některý z přednastavených rozměrů hodit. V Pokročilých volbách můžete změnit rozlišení a způsob vyplnění barvou. Nyní by mělo být vše v pořádku...
V. .-)

Re: Re: Koláž

(Helena, 9. 2. 2012 22:36)

Tak jsem to udělala jak píšete,plátno jsem zvětšila na 1600X1200 a zase je ten obrázek strašně zvětšený a když zadám Změnit velikost obrázku tak se automaticky zmenší i to plátno a je velký jako obrázek.

Re: Re: Re: Koláž

(autor, 10. 2. 2012 1:25)

Aha, vy měníte velikost obrázku jako celku, ale potřebujete změnit jenom jednu vrstvu. Použijte příkaz Vrtva/Změnit velikost vrstvy nebo třeba nástroj Škálování, ten ovlivňuje také pouze vrstvu (nebo výběr). Už je to O.K.?

Re: Re: Re: Re: Koláž

(Helena, 10. 2. 2012 10:34)

Hurááá už se podařilo,moc děkuji za rady.Ještě bych se chtěla zeptat,kde najdu adresář,chtěla jsem si udělat vlastní stopy a nevím kam je uložit.Mám gimp 2.6.11,u starších verzí to bylo v nástrojích na levé straně v panelu,ale já tam nic nemám.Jináč bych Vám chtěla poděkovat za knihu 333 tipů a triků,je supr, všechno jsem vyzkoušela a dařilo se až na tu koláž,ale tu už díky vašim radám taky umím.Přeji hezký den.

Re: Re: Re: Re: Re: Koláž

(autor, 10. 2. 2012 18:34)

No vida :-) Stopy se upravují v pravém panelu. Nelze vytvořit novou stopu, ale musíte nejprve vytvořit její kopii a tu pak upravit v editoru stop, kde je dost možností úprav. Píšete, že máte knihu (děkuji za nákup!), ideálně tedy mrkněte na kapitolu Nastavení a použití nástrojů barev a v ní naleznete tip Jak upravit stopu štětce - tam je podrobný postup krok po kroku :-) V této kapitole by se vám mohl hodit také tip Jak nastavit nástroje Tužka, Štětec, Guma a Rozprašovač (mají společný postup nastavení) nebo Jak nastavit nástroj Inkoust (kaligrafické kreslení). Inkoustové pero je sice určeno pro grafický tablet, kde reaguje také na tlak pera, ale i s myší s ním vykouzlíte zajímavosti. Můžete měnit úhel (sklon) hrotu vzhledem k podložce, měnit špičky pera atd.
Hezký den, V. .-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Koláž

(Helena, 10. 2. 2012 20:56)

Moc Vám děkuji za trpělivost se mnou a za rady......všechno vyzkouším. Hezký večer

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Koláž

(autor, 11. 2. 2012 16:39)

Není zač :-) Jen na vysvětlenou - zrovna případě koláže se těžko popisuje konkrétní postup, protože toto téma je velmi široké a každý má jinou představu o výsledku. Proto je koláž v knize popsána pouze obecně a použití jednotlivých grafických prvků, nástrojů a dílčích postupů je podrobně rozepsáno v jednotlivých tipech. Knihu berte jako kuchařku, poskytuje Vám volnou tvorbu a až nebudete něco vědět, mrkněte do obsahu na konrétní řešení. Pokud si nebudete vědět rady a budu Vám schopen odpovědět, rád tak učiním :-)
Hezký den a mnoho úspěchů s Gimpem přeje
V. :-)

Díky

(Jannis, 25. 1. 2012 12:45)

Ani netušíte jak jste mě "zachránil" :) Moc díky za tyhle stránky..

Re: Díky

(autor, 28. 1. 2012 14:59)

Tak to mě opravdu moc těší :-) V plánu jsou další vychytávky a alespoň základy grafiky, ale stále je problém s časem...
Díky, V. .-)