Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. Gimp - zrcadlení - odraz objektu od podkladu

 

16. Gimp - fotomontáž pro reklamní fotografii - odraz předmětu od podkladu, zrcadlově otočená polovina obrázku, prolínání překlopené vrstvy, obrázek poskládaný z malých kopií sebe sama

 

   V tomto návodu se budeme věnovat  zajímavému postupu, jehož výsledek nalézá v praxi široké uplatnění. Ukážeme si, jak vytvořit odraz předmětu od podkladu (jeho zrcadlení), na kterém se nachází. Tento trik se hojně používá při prezentaci výrobků v internetových obchodech nebo reklamně, kdy nabízený výrobek či produkt získá svým podáním na atraktivitě. 

Postup není až tak složitý, spíše poměrně dlouhý.

img_7726-matrjoska-miniatura.jpg1. Příprava pro vhodnou fotografii předmětu - je poměrně důležitým krokem. Ideálně bychom měli předmět vyfotografovat na bílém (světlém) pozadí. Pro domácí miniateliér typu "Kutil Tim" plně vyhovuje jako podklad porcelán, např. klasický bílý talíř a vzadu opřený obyčejný kancelářský papír. Důležité je, abychom během kompozice mysleli na to, že pod předmětem musí zůstat prostor pro jeho budoucí odraz, viz náhled obrázku, který jsem pro tento návod připravil.

2. Otevření obrázku, ořez - obrázek otevřeme a případně ořízneme tak, aby měl správnou kompozici.

3. Vyvážení bílé - nejčastějším požadavkem bude zřejmě bílé pozadí. Pokud se nám nepodařilo určit během fotografování úplně přesně barvu světla, můžeme to jednoduše napravit tím, že použijeme příkaz Barvy / Úrovně a v okně Úrovně klikneme na ikonu kapátka Vyberte bílý bod. Kurzor myši se změní v kapátko a jím klikneme v obrázku do oblasti, která má být bílá - někam poblíž předmětu, např. pod předmět. Úpravu potvrdíme tlačítkem Budiž. Pokud jsou na předmětu odlesky světla, nástrojem Klonování je vyretušujeme.

4. Vytvoření výběru - našemu předmětu vytvoříme výběr (např. nástroji Laso, Rychlá maska a Štětec.) Po dokončení okolo předmětu pochodují mravenci :-)

5. Obrácení výběru - výběru obrátíme aktivnost příkazem Vybrat / Invertovat, ale prozatím nebudeme s pozadím dělat nic. Naši mravenci nyní pochodují také okolo okraje obrázku.

6. Vytvoření kopie vrstvy - vrstvu zduplikujeme v pravém panelu kliknutím na ikonu dvojitého listu. Přibyla nová vrstva Pozadí kopie.

7. Kontrola alfy - této vrstvě zkontrolujeme, zda obsahuje průhlednost. Na její náhled v pravém panelu klikneme pravým tlačítkem myši a pokud je aktivní nabídka Přidat alfa kanál, na tuto nabídku klikneme.

8. Odstranění pozadí - pozadí odstraníme příkazem Upravit / Vyjmout. Náhled vrstvy Pozadí kopie je kostičkovaný, tzn. průhledný. Přesvědčit se o tom můžeme kliknutím na ikonu oka u druhé vrstvy Pozadí. Pokud jste ji nechali vypnutou, kliknutím na stejné místo ji opět zapněte viditelnost, prosím..

9. Otočení horní vrstvy - horní aktivní vrstvu otočíme vzhůru nohama příkazem Vrstva / Transformovat / Překlopit svisle. Obrázek nyná vypadá trochu jako hrací karta :-)

10. Posun vrstvy dolů - tuto vrstvu nyní musíme posunout směrem dolů. V levém panelu aktivujeme nástroj Přesun (symbol křížku) a v okně nástroje označíme volbu Přesunout aktivní vrstvu. Klikneme do obrázku (do oblasti otočené vrstvy) a na klávesnici přerušovaně stiskneme kurzorovou klávesu šipka směrem dolů. Vrstvu posunujeme dolů tak dlouho, dokud se obě vrstvy nebudou pouze dotýkat okraji. Vrstvu lze posouvat všemi směry - kam ukazuje šipka na klávesnici, tam se bude vrstva posouvat.

11. Přidání masky vrstvy - vrstvě přidáme její masku - pravým tlačítkem myši klikneme v pravém panelu na její náhled a vybereme volbu Přidat masku vrstvy. V dialogovém okně masky ponecháme výchozí volbu Bílá (úplné krytí) a potvrdíme tlačítkem Přidat.

12. Nastavení nástroje Mísení - aby byl efekt zrcadlení dokonalý, musí jít vzhledem k podkladu plynule do ztracena. Toho docílíme tím, že masce vytvoříme pomocí přechodu krytí, které bude postupně slábnout. V levém panelu aktivujeme nástroj Mísení. V jeho okně se přesvědčíme, zda jsou nastaveny implicitní hodnoty, případně je obnovíme kliknutím na ikonu žluté šipky (Přenastavit na výchozí hodnoty) v pravém dolním rohu jeho okna. Tím získáme také jistotu, že barvy Popředí a Pozadí budou skutečně černá a bílá. Klikneme na ikonu čtverečku Přechod a vybereme Popředí do pozadí (RGB). Nakonec označíme volbu ⇔Obrátit.

13. Vytvoření vlastního přechodu - kurzor myši umístíme v okně obrázku do oblasti, kde se oba výběry spojují, stiskneme levé tlačítko myši a za stálého držení vytvoříme přechod směrem dolů, přibližně tam, kde výběr končí. Tam tlačítko uvolníme. Spodní část obrázku nyní vypadá jako opravdový odraz! Pokud mu ale přece jen něco k dokonalosti chybí, podívejte se na následující bod:

14. Oprava přechodu - v závislosti na umístění a rozměrech objektu nemusí být efekt zrcadlení úplně perfektní. Pokud jej chceme opravit, pomocí příkazu Upravit / Zpět Mísení vytvořený přechod zrušíme a vytvoříme jej trochu jinak. Obecně - délka vytvořeného přechodu určuje délku odrazu a zároveň to, jak plynule půjde do ztracena. Čím kratší tah, tím ostřejší přechod. Můžeme jej začít tvořit výš nebo níž, delší nebo kratší než je oblast, kde se oba výběry dotýkají. Zde jsou možnosti:

♦ přechod bude začínat výš - odraz bude méně výrazný již od počátku adále bude slábnout

♦ přechod bude začínat níž - odraz bude výrazný již od počátku, začne slábnout až dále od předmětu

♦ přechod bude končit výš - odraz bude mít ostřejší ukončení (bude rychle slábnout)

♦ přechod bude končit níž - odraz bude mít plynulejší ukončení (bude pomaleji slábnout)

Nyní si můžete s přechodem trochu vyhrát.. :-)))) Odraz ale nedělejte příliš průhledný, ještě je tu možnost jej celkově zeslabit.

15. Celkové zeslabení efektu zrcadlení - vytvořený odraz můžeme celkově zeslabit, čímž vlastně určíme, do jaké míry se podkladový materiál lesknul. Zrcadlení zeslabujeme v pravém panelu pomocí posuvníku Krytí. Výchozí hodnota 100 je plné 100% zobrazení, zeslabovat můžeme až k hodnotě 0, kdy odraz zcela zmizí. Typ Režim můžeme ponechat na volbě Normální, ale pokud požadujeme nějaký zvláštní efekt, můžeme vyzkoušet typ režimu změnit. S bílým podkladem toho v tomto případě mnoho dělat nejde, zajímavý režim může být možná Jas, kdy bude odraz černobílý.

16. Naklonění a úprava úrovní odrazu - další možností, jak pracovat dále s odrazem je jeho změna polohy či barevného podání. Pokud takovou úpravu nepožadujete, tento krok přeskočte. Před další úpravou je potřeba "zbavit" se masky vrstvy, která nám zabraňuje také v úpravě barev (nástroje barev pracují většinou v RGB). Klikneme pravým tlačítkem myši na náhled masky a vybereme volbu Použít masku vrstvy. Nyní je to "běžná" vrstva a můžeme odraz naklonit. Nabízí se např. nástroj Rotace nebo možná vhodnější Nástroj naklonění. Odraz můžeme také například obarvit nebo převést do odstínu šedi.

Já osobně jsem v tomto kroku nedělal s odrazem vůbec nic, zdálo se mi, že každý zásah vedl k jeho nepřirozenému podání a odraz příliš poutal pozornost. Uvádím to zde jako námět k dalšímu experimentování. Třeba se to bude hodit v jiném obrázku :-)

17. Zrušení výběru - výběr zrušíme příkazem Vybrat / Nic.

18. Sloučení vrstev - vrstvy sloučíme příkazem Vrstva / Sloučit dolů.

19. Uložení obrázku - obrázek uložíme příkazem Soubor / Uložit jako.

 

A takhle nějak by měl vypadat výsledek:

img_7726-matrjoska-s-pridanym-stinem.jpg

Matrjoška s přidaným odrazem

 

Příklad, kdy barva podkladu není bílá. Výsledný efekt pak může připomínat mokrý nebo namrznutý povrch...

 

img_6229odraz.jpg

Efekt zrcadlení na povrchu, který není bílý

 

Poslední příklad je snímek RC modelu, který je vyfotografován z úhlu. Také zde bylo zrcadlení v "namrzlé" vozovce přidáno dodatečně. Ikdyž zima byla opravdová :-))

 

img_6931b-rc-model---efekt-zrcadleni.jpg

Iluze zledovatělé vozovky vynikne v kombinaci z opravdovým sněhem v pozadí

Všimne si někdo další, co je na tomto obrázku špatně? Viz zajímavý postřeh v komentářích pod tímto článkem.... :-) A trochu se stydím :-p

 

Zrcadlově převrácená polovina obrázku

Další návod, který si ukážeme, je zrcadlové převrácení poloviny obrázku. Pomocí tohoto postupu můžeme vytvořit dojem, že na obrázku jsou proti sobě dvě osoby, dva předměty, ale rozpůlením obrazu a jeho převrácením můžeme z běžného předmětu vytvořit jeho zcela nový tvar. Obecně lze tento postup rozdělit na dvě kategorie:

a) obrázek bude rozpůlen a zrcadlově obrácen v původním okně - zůstane zachována velikost obrázku, ale z každého ve skutečnosti použijem pouze polovinu.

b) obrázek bude rozpůlen a zrcadlově obrácen v novém, dvojnásobně velikém okně - dva obrázky položíme vedle sebe na dvojnásobně velikou novou vrstvou - konečná velikost obrázku tedy bude dvojnásobná (v jedné jeho straně) a obrázky budou viditelné v plném velikosti.

c) obrázek nebude rozpůlen, jeho kopie bude zrcadlově obrácena a prolnuta s původním obrázkem - zůstane zachována velikost i obsah obrázku. Obrázku vytvoříme kopii a tuto vrstvu překlopíme. Poté obě vrstvy prolneme ve vhodném režimu se sníženým krytím.

S tímto tématem souvisí i zajímavý nástroj Gimpu - Nástroj Překlopení. Aktivuje se v levém panelu, pak stačí do obrázku kliknout a obrázek se překlopí. Znovu do něj kliknete a překlopí se zpět. A tak pořád dokola... :-) Výchozí nastavení je Vodorovně, ale můžete jej změnit na Svisle, či označit, že požadujete překlápět výběr nebo cestu.

Ještě bych rád připomenul fakt, že překlopením obrázku se také zrcadlově otočí veškeré nápisy, čísla atd., zkrátka v takovém případě to bude poznat... Proto se takovému obrázku vyhneme.

K samotnému návodu: budu popisovat postup podle verze b), která je trochu složitější, ale verze a) se dá snadno odvodit - prostě některé kroky vynecháte. Uvedený návod je popisován pro umístění dvou obrázků vedle sebe, tedy zrcadlení na šířku.

1. Výběr vhodné fotografie - vybereme takovou, kde nebude zrcadlení poznat (bez textu, čísel apod.). Pozadí by mělo být jednoduché, pokud obsahuje linie, budou muset na sebe navazovat.

2. Otevření obrázku a pomocných vodítek - obrázek otevřeme příkazem Soubor / Otevřít. Pokud obrázek obsahuje linie, musíme je poměrně přesně srovnat. Zkontrolujeme je nejlépe podle pomocných vodítek. Z horního pravítka vytáhneme tažením myší několik vodorovných vodítek nad oblasti, která linie obsahují.

Pokud nevíte jak s vodítky pracovat, podívejte se na kapitolu jedenáctou - Kapitola 11. Nástroje transformace, vodítka

3. Srovnání linií - V levém panelu aktivujeme nástroj Perspektiva a klikneme do obrázku. Tažením za rohy srovnáme linie podle vodítek.

Pokud i tady tápete, ve stejné kapitole naleznete nápovědu. Protože už ale máte vytažená vodítka, nemusíte v tomto nástroji zobrazovat pomocnou mřížku.

4. Ořez - nástrojem Perspektiva je obrázek zdeformován a je nutno jej ořezat. Aktivujeme nástroj Ořez (pro zachování poměru stran označíme volbu Pevné: Poměr stran), vytvoříme ořezový rámeček a kliknutím do obrázku jej potvrdíme.

5. Uložení obrázku - obrázek prozatím uložíme příkazem Soubor / Uložit jako. Abychom jej zbytečně nepoškodili, vybereme soubor TIFF nebo XCF. Okno obrázku zavřeme.

6. Poznamenání rozměrů / rozlišení - po ořezu se změnilo rolišení obrázku. Tuto novou hodnotu si někam poznamenáme: šířka = xxx, výška = xxx.

7. Vytvoření nové podkladové vrstvy - do této nové vrstvy budeme obrázek vkládat, přesněji dva vedle sebe. Proto musí mít dvojnásobnou šířku, ale stejnou výšku. Vrstvu vytvoříme příkazem Soubor / Nový a zadáme naše poznamenané hodnoty: Šířka = dvojnásobná hodnota xxx, Výška = xxx a potvrdíme tlačítkem Budiž.

8. Vložení obrázku - náš obrázek otevřeme nad podkladem příkazem Soubor / Otevřít jako vrstvy. Obrázek se otevře v okně vycentrovaný na střed. Zde si můžeme vytáhnout svislé vodítko a umístit jej na střed.

9. Posun vrstvy vpravo - vrstvu obrázku posuneme k pravému okraji. V levém panelu aktivujeme nástroj Přesun (symbol křížku) a v okně nástroje označíme volbu Přesunout aktivní vrstvu. Klikneme do obrázku a na klávesnici stiskneme kurzorovou klávesu šipka směrem vpravo. Klávesu držíme tak dlouho, dokud se vrstva nebude dotýkat okraje.

10. Vytvoření kopie vrstvy - vrstvu zduplikujeme v pravém panelu kliknutím na ikonu dvojitého listu. Přibyla nová vrstva Název obrázku kopie.

11. Překlopení kopie vrstvy - vrstvu překlopíme - v levém panelu aktivujeme Nástroj překlopení a klikneme do obrázku.

12. Posun kopie vrstvy vlevo - vrstvu kopie obrázku posuneme k levému okraji. V levém panelu aktivujeme nástroj Přesun. Klikneme na vrstvu a na klávesnici stiskneme kurzorovou klávesu šipka směrem vlevo. Klávesu držíme tak dlouho, dokud se vrstva nebude dotýkat okraje.

13. Usazení vrstev - pokud byly linie správně srovnány, budou na sebe navazovat. Vrstvy obrázků ještě můžeme posunovat nástrojem Přesun - v pravém panelu vždy zaktivníme příslušnou vrstvu, kliknem na ni v obrázku a pomocí kurzorových kláves ji můžeme posouvat všemi směry. Můžeme použít samozřejmě i daších nástrojů transformace.

14. Odstranění vodítek - pokud už jsou vrstvy správně umístěny, vodítka odstraníme příkazem Obrázek / Vodítka / Odstranit všechna vodítka.

15. Sloučení vrstev - vrstvy sloučíme příkazem Obrázek / Zploštit obrázek.

16. Retušování obrázku - pokud jsou nutné jakékoliv retuše, které zdokonalí spojení obou obrázků, provedeme je pomocí nástroje Klonování.

17. Ořez - pokud požadujeme upravit kompozici nebo obrázek nesedí v okně (chybný posun snímku, přesah), ořežeme jej. Aktivujeme nástroj Ořez (pro zachování poměru stran označíme volbu Pevné: Poměr stran), vytvoříme ořezový rámeček a kliknutím do obrázku jej potvrdíme.

18. Uložení obrázku - obrázek uložíme příkazem Soubor / Uložit jako.

 

Takhle nějak by mohl vypadat výsledek podle varianty b), kdy je obrázek ve výsledku dvojnásobně široký. Původní je pravá polovina snímku, rohožka je spojena klonováním:

 

img-4691-dvojcata---zrcadleni.jpg

Zrcadlově otočeným obrázkem přidané dvojče

 

Příklad, jak může vypadat výsledek podle varianty c), kdy je kopie obrázku překlopena a prolnuta s původním obrázkem:

 

dvojit_-schodi_t_.jpg

Zrcadlově prolnuté vrstvy shodného obrázku

 

Zrcadlově poskládaný obrázek, složený z kopií sama sebe

Další návod, který si ukážeme, je poskládaný obrázek, zrcadlově poskládaný z malých kopií sama sebe. Hodnoty uvedené v tomto návodu jsou spíše ilustrační, výsledek je závislý na rozlišení a obsahu obrázku. Jako zdrojový obrázek zde byl použit opět snímek dítěte na schodech - přesněji jednoho dítěte :-)) Na tento efekt použijeme filtr Malé dlaždice.

1. Otevření obrázku - obrázek otevřeme příkazem Soubor / Otevřít

2. Otevření okna filtru - filtr spustíme příkazem Filtry / Mapa / Malé dlaždice.

3. Nastavení filtru - v okně filtru sledujeme náhled obrázku a zkoušíme měnit hodnoty:

♦ počet segmentů - určíme, z kolik dlaždic se má obrázek poskládat

♦ otočit - určíme, jak se mají dlaždice otočit - Vodorovně nebo i Svisle a následující volbou určíme, jaké dlaždice se mají otočit:

     ♦ Všechny dlaždice - prostě všechny ... :-)

     ♦ Alternativní dlaždice - budou otočeny střídavě

     ♦ Explicitní dlaždice - touto volbou dosáhneme nepravidelnosti. Můžeme totiž otočit libovolnou dlaždici. Vybíráme ji změnou hodnot Řada a Sloupec, volbu potvrdíme tlačítkem Použít.

♦ Krytí - jezdcem můžeme nastavit průhlednost. Pokud není nabídka aktivní, obrázek neobsahuje alfa kanál a musíme jej přidat.

4. Potvrzení filtru - v okně filtru stiskneme tlačítko Budiž.

5. Vrácení efektu filtru - pokud výsledek v plném zobrazení okna obrázku není příliš dobrý, vrátíme se příkazem Upravit / Zpět a zkusíme změnit hodnoty. 

Tip:  Zkuste použít obrázek, který obsahuje nějakou diagonálu.

 

Příklad, jak může vypadat výsledek:

 

vicenasobne-zrcadleni.jpg

Zrcadlově poskládaný obrázek, složený z kopií sama sebe

 

 V následujícím díle si popíšeme, jak vytvořit z fotografie jednoduše komiksový obrázek, jak vytvořit textovou bublinu a jak do bubliny vložit text,

 

předchozí    obsah      následující

 

zpět na hlavní stranu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Prosím o radu

(Ludmila, 1. 8. 2013 11:03)

Chtěla bych udělat obrázek ženy,která stojí ve vodě a kolem ní je na hladině rozprostřená sukně.Ta voda problém není,nevím jak na tu sukni.Mám Gimp 2.6.11.Za radu předem děkuji.Zdravím.Ludmila

Re: Prosím o radu

(autor, 1. 8. 2013 23:53)

No, rychlejší by bylo ji tam postavit :-) Já jsem odraz do pozadí vody tedy nedělal, ale napadá mne zkusit efekt zrcadlení dle návodu na této straně s tím, že by se sukně trochu "zohýbala". Jde Vám zřejmě o změnu jejího tvaru. Zkuste vytvořit výběr sukně jako samostanou vrstvu a použít nástroje Škálování, Naklonění nebo Perspektiva - tahem za rohy je možné vrstvu různě deformovat - to se týká okrajů. Pokud chcete ovlivnit plochu, pak bych dopručil nástroj Zřivit (naleznete jej ve Filtrech), kdy je možné jakoby vyboulit, odalovat a deformovat plochu v jakémkoliv měřítku (tímto nástrojem se dá udělat "vlající" vlajka). Na doladění je pak úžasný nástroj Klonování, možná by stálo za to si s ním pohrát... Ve finále můžete zkusit prolnutí v různých režimech a míře krytí, každopádně opatrně...
Snad jsem Vám přinesl nějaké tipy a přeji mnoho úspěchů! :-)
V.

Re: Re: Prosím o radu

(Ludmila, 2. 8. 2013 21:48)

Děkuji za odpověď,určitě se do toho pustím.Musím Vám poděkovat též za Vaši knihu a vůbec za Váš web.Vaše rady jsou dokonale srozumitelné i pro samouky.Zdravím a přeji Vám mnoho úspěchů a nám další rady od Vás.Ludmila

Re: Re: Re: Prosím o radu

(autor, 13. 8. 2013 1:29)

Díky, další příspěvky výhledově nebudou, ale budu se snažit vyšetřit čas :-)

Děkuji a mnoho úspěchů!

V.

RC model

(Jan Knotek, 10. 2. 2011 11:31)

Ten RC model není zrovna dobrý příklad...kola v odraze by měly přiléhat ke kolům na skutečném voze. Tam s překlopením nevystačíte...

Re: RC model

(autor, 10. 2. 2011 20:56)

Proboha já si toho vůbec nevšiml! :-p Samozřejmě máte úplnou pravdu - zrcadlení toho modelu je, slušně řečeno, opravdu špatný příklad...
Abych se z toho nějak vykroutil: Ilustrační obrázek představuje situaci, kdy je třeba ještě vrstvu natočit správným směrem! :-)))))
Díky za upozornění, máte postřeh! :-)
Prozatím opravím popisek :-)
V. :-)