Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Gimp - modrá obloha,vylepšení barvy oblohy,nástroj Mísení,barva popředí/pozadí

9. 11. 2009

 

7. Gimp - jednoduchý návod - jak vylepšit oblohu

 

V tomto díle si povíme, jak jednoduše vytvořit hezkou modrou oblohu, popíšeme si nástroj Mísení a částečně práci s ním na příkladu (jeho možnosti jsou daleko širší), řekneme si jak nastavit barvu Popředí a jak pracovat s kapátkem.


 Znáte to - krásná modrá obloha jak z pohlednice...a když vyrazíme fotit, zrovna se pokazí počasí... Blankytná obloha na přání už nemusí být jen snem fotografa - dnes si ukážeme, jak si tento sen snadno a rychle splnit, samozřejmě pomocí Gimpu. Oblohu také můžeme zcela vyměnit, ale protože jsme ještě začátečníci a stále neumíme pracovat s vrstvami a složitými výběry, použijeme velice jednoduchý a efektivní způsob, a to:

 

Nástroj Mísení ( vyplňování barevným přechodem )

 

Jak tento nástroj funguje? Ve výchozím nastavení vyplní vybranou oblast přechodem barvy popředí do barvy pozadí - to jsou ty dvě spojené kostičky, černá a bílá, pod nástroji v levém panelu. Přechod  vytvoříme tak, že klikneme do obrázku, držením L.myši a současným tažením požadovaným směrem a úhlem přechod vytváříme. Přechod končí uvolněním myši. Čím kratší tah myší v obrázku uděláme, tím ostřejší přechod vznikne a naopak. To je logické, představte si to tak, že chcete vytvořit souvislou oblast, plynule přecházející od bílé k černé. Čím blíže bude ležet začátek (bílá) u konce (černá), tím ostřejší bude tento přechod barev. Oddálením konců od sebe, tedy prodloužením této oblasti, tzn.delším tahem myší v obrázku, dosáhneme tedy naopak, jemnějšího přechodu.

 

ObrazekNástroj Mísení (vyplňování barevným přechodem) nalezneme v levém panelu nástrojů a jeho symbol logicky ukazuje jeho funkci přechod barev.

Tento nástroj má mnoho voleb nastavení, jak si ukážeme později - dokáže plynule obrázek (nebo výběr) určeným směrem ztmavit, zesvětlit, obarvit, zprůhlednit, vymazat, plynule prolnout s další vrstvou..atd...

Nejdůležitější volbou nastavení bude volba Přechod  a Tvar. Volby typu Pronikající jsou specifické a obzlášť zajímavé - nejsou ovlivněny délkou tahu myší ani místem kliknutí, ale pouze tvarem výběru.

Jak je patrné, možnosti nástroje jsou velice široké. Ukážeme si tedy základní nastavení, a pro pochopení tohoto nástroje budeme pokračovat na našem konkrétním úkolu - vylepšení oblohy.

 

 

Obrazek

 Nastavení nástroje Mísení

Režim - tato volba nabízí 24 voleb (stejných jako v pravém panelu u slučování vrstev). Tato volba určuje vzájemné ovlivňování barev.

Krytí - volba účinnosti nástroje. Překrytí je nastavitelné v rozsahu 0 - 100%

Přechod - výběr přechodu podle zamýšleného záměru provedeme kliknutím na obdélník

Posun - posune počátek přechodu v rozsahu 0 - 100. Př.: 0 = začne od okraje, 50 = začne v polovině...

<>  Obrátit - zatržením této volby přechod otočí

Tvar - určuje tvar přechodu pro zamýšlený záměr - tento tvar je naznačen ikonou po rozbalení roletky

Opakování - (stejně jako u štětce) *nic - přechod je vykreslen jen jednou v nastavené délce, *pilová vlna - po každém uplynutí nastavené délky přechodu začne znovu, *trojúhelníková - stejná jako pilová, ale střídavě přechody obrací.

CTRL + L.myš - podržíme-li současně s L. tl. myši také klávesu CTRL - směr tažení myši se omezí na  násobky° úhlu 15 ( 0° , 15° , 30° ,45° ... atd ) , což je výtečná pomůcka při požadavku např. přesně kolmého tahu

ALT + L. myš - podržíme-li současně s L. tl. myši také klávesu ALT - délku vytvořeného přechodu můžeme přesunout - posunují se pak oba body - počátek i konec přechodu

Pozn. lze vytvořit i vlastní přechod: po kliknutí na obdélníček přechodu klikneme v jejich okně vpravo dole na šedý symbol pro otevření dialogu výběru přechodů. V pravém panelu ve spodní liště si pak můžeme najetím na ikony vybrat možnost úpravy přechodu.

 

 Vrátíme se ale k naší obloze a vybereme jí nějakou barvu. Klikneme na barvu popředí - to je ta černá kostička pod symboly nástrojů. Její výchozí černou barvu změníme na nějakou hezkou modrou. Po kliknutí se nám otevřelo okno - Změnit barvu popředí

 

Okno barva popředí,nastavení barev:

Obrazek

V tomto okně nastavujeme barvy popředí / pozadí. Toto okno Změnit barvu popředí  budeme používat také s kreslicími nástroji, např. také pro změnu barvy štětce. Proto mu věnujte náležitou pozornost pro další práci.

Možnosti nastavení barvy:

Záložky v levém horním rohu:

GIMP - ve svislém sloupci nastavujeme odstín, ve čtverci nahoru/dolů = jas, doprava/doleva = sytost

CMYK - volby CMYK

trojúhelníček - vnější kruh vybírá odstín, vnitřní jas/sytost

štětec - vodová barva - výběr myší

paleta - výběr z palety

Posuvníky v pravé části okna - O = odstín, S = sytost, H = jas, R = červená, G = zelená, B = modrá

Notace HTML - aktuální barva vyjádřená v číselném (hex) tvaru. Pokud známe tuto hodnotu své oblíbené nebo často používané barvy, můžeme ho do pole zadat pro rychlé nastavení.

Symbol kapátka - Pipeta - nachází se v pravo od okna Notace HTLM - kliknutí na tento symbol a pak kliknutí do jakéhokoliv bodu obrázku - barva tohoto bodu se nastaví jako barva Popředí.

►tlačítko se šipkou - stisknutím přidáme aktuální barvu do historie

 

Dále k návodu:

Pokud se vám nějaký kousek oblohy na snímku barevně líbí, můžete ji nasát kliknutím na Pipeta (Kapátko) z okna Změnit barvu popředí  a následně kliknout na vybraný bod oblohy v obrázku. Barevná hodnota tohoto bodu se tímto přenese přímo do okna s barvami a nastaví se tím barva Popředí. Barvu lze nasát i z jiného obrázku, který otevřeme jako další vrstvu (menu otevřeného obrázku - Soubor / Otevřít jako vrstvy, a tuto vrstvu po nasátí barvy zase hned smazat)  - já vím, vy používat vrstvy ještě neumíte, snažím se to napsat bez jejich použití, ale už to asi cítíte sami - pro dokonalý výsledek prostě vrstvy už zase chybí.... Ale nedá se nic dělat, nejprve se na příkladu naučíme pracovat s nástroji.

Oblohu si samozřejmě také můžete namíchat sami, když je zle a není z čeho nasávat :-)))) nebo použijte ,,modrá krásného dne" , tak jak ji mám poznamenanou já. Do pole Notace HTML tedy vepište hodnotu  4570a3  a stiskněte Budiž. Barva Popředí se tím nastavila - černý čtvereček se obarvil na naší modrou.

 

Dalším krokem pro naše vylepšení oblohy bude změnit Režim ( viz obr.nastavení nástroje Mísení ) na Násobení. Změníme také Přechod na Popředí do pozadí RGB, zaškrtneme volbu Obrátit a ostatní volby ponecháme výchozí.

Na obrázku nalezneme horizont, tj. nejnižší místo oblohy. Do tohoto místa klikneme a za současného držení L.myši táhneme kolmo vzhůru, klidně lehce ven přes okno obrázku. Nezapomeňte na možnost klávesové zkratky CTRL + L.myš - tažení myši bude bez ohledu na vaši nepřesnost směřovat kolmo vzhůru..

Spokojeni hned na první pokus? Nebo to není ještě ono? Nic se neděje, tento krok snadno vrátíme! V okně obrázku klikneme na menu Upravit a vybereme Zpět upravit. Tento krok si pamatujte - budete ho obecně používat velmi často - většina funkcí umožňuje vrátit  krok zpět a také v nabídce o řádek níž - znovu opakovat. Můžete si tak lehce porovnat výsledky jednotlivých kroků. Další možností je v tomto menu použít volbu Zeslabit a to dokonce v různých Režimech a Krytí.

Vrátili jsme se tedy o krok zpět a můžeme zkusit měnit - délku tahu myší, změnit krytí, zkusit nastavit jinou barvu, nebo režim na Ztmavení...dokud nebudeme zcela spokojeni. Výsledek záleží na tom, v ,,jakém stavu" obloha je, zda potřebuje pouze ztmavit nahoře nebo je vypálená bez barvy... Už víme, že barvy se ovlivňují mezi sebou vždy podle určitých pravidel, cvičením na různých obrázcích pochopíte princip chování barev tohoto nástroje - to stejné bude u slučování vrstev.

 

Nástroj Pipeta (O)

Když už byla řeč o pipetě v okně Změnit barvu popředí, zmíním na tomto místě i samostatný nástroj Pipeta. Nalezneme ho v levém panelu programu mezi ostatními nástroji také jako symbol kapátka a také v menu otevřeného obrázku Nástroje / Barevná pipeta.

ObrazekNástroj Barevná pipeta slouží k nastavení barev Popředí / Pozadí, přidání barev do palety nebo pouze k informaci o vybraném bodu obrázku. Po kliknutí na tento nástroj se v levém panelu klasicky objeví  okno pro jeho nastavení a podle tohoto nastavení se také mění u kurzoru myši příslušný symbol. Ve výchozím nastavení, kliknutím do obrázku, měníme barvu popředí.

 

Nastavení nástroje

výchozí nastavení - klik do obrázku - nastavit barvu popředí

Průměrný vzorek - zaškrtnutím volby pipeta bere v úvahu zprůměrovaný vzorek kolem bodu kliknutí jedné vrstvy. Zaktivní se další volba nastavení, posuvník Průměr:

Průměr - hodnota udává, jak velká oblast kolem bodu kliknutí se má průměrovat

Sloučený vzorek - nasává barvu ze všech vrstev

Jen vybrat -  zobrazuje Informační okno o hodnotách barev. (Pokud po kliknutí do obrázku toto okno nevyskočí, klikněte znovu se současným držením tl. SHIFT) . V okně jsou dvě roletky pro výběr dalších hodnot a také číselné vyjádření barvy: Hex.

Nastavit barvu popředí - kliknutím do obrázku nastaví tuto barvu jako barvu Popředí. Při současně drženém tl. SHIFT vyskočí zároveň informační okno. Při současně drženém tl. CTRL přepne a nastaví barvu Pozadí

Nastavit barvu pozadí - kliknutím do obrázku nastaví tuto barvu jako barvu Pozadí. Při současně drženém tl. SHIFT vyskočí zároveň informační okno. Při současně drženém tl. CTRL přepne a nastaví barvu Popředí.

Přidat do palety - přidá barvu do palety  (co to je paleta a k čemu je dobrá - více v dalších dílech o barvách...) - otevře se nové okno pro editaci přidávané barvy

Použít informační okno - při kliknutí do obrázku vždy vyskočí informační okno, bez ohledu na zvolenou funkci nástroje

 

ObrazekVšimněte si také, jak se mění spodní část pravého panelu Vrstvy, kanály, cesty po každém kliknutí do obrázku - vybraná barva Popředí (nebo Pozadí ) je pořádně stále na očích a  zobrazuje se zde hezky vizuelně včetně sytosti a jasu. Zobrazuje se také její vyjádření ve tvaru Hex, třeba pro její zapsání  - těžko se vám podaří namíchat nějakou hezkou barvu znova a chcete-li ji třeba někomu poslat, není nic jednodužšího než zaslat tento údaj...

 

 

 

 

Pro názornost předkládám k porovnání dva obrázky - původní snímek ze zcela vypálenou oblohou a druhý po opravě oblohy (+ srovnaná perspektiva) ...Obrazek

Obrazek 

Původní obloha                                                                 Upravená obloha

 

Protože tedy ještě neumíme pracovat s vrstvami ani výběry, výsledek nemusí být někdy dobrý - jde o to, že při použití nástroje Mísení se může použitá barva oblohy objevit také na objektech pod ní, záleží na tvaru a členitosti horizontu a jeho zabarvení. V případě neuspokojivého výsledku je potřeba vše, kromě oblohy, vymaskovat a působit tedy pouze na oblohu. To se provede vytvořením výběru. Jak vytvořit výběr se dozvíte v 10. dílu tohoto seriálu:  Gimp - nástroje výběru.. 

 

Tolik v dnešním díle o nástroji Mísení a nastavení barev a Pipetách. Stránku, která demonstrativně ukazuje na příkladech práci s  tímto nástrojem, a podle níž si můžete sami zkoušet ovládání, naleznete:  zde

 

Další návody na vylepšení oblohy naleznete ve dvanáctém díle: Tutorial úprava oblohy II.

 

 

V dalším díle si povíme něco o odstranění šumu a doostření fotografie

 

<  Předchozí      Obsah       Další >

 

Zpět na hlavní stranu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Skvělé návody ke skvélému programu

(Roman Částka, 16. 4. 2012 16:43)

Musím Vám poděkovat za Vaše návody...nějakou dobu už Gimp používám...nicméně jsem jeden z těch ketrý se lépe učí když mu to někdo vysvětlí a zrovna tento návod jsem moc potřeboval...sám jsem se pokoušel oblohu vylepšovat ale až s Vaším návodem to s tojí za to. Děkuji.

Re: Skvělé návody ke skvélému programu

(autor, 16. 4. 2012 21:32)

Dobrý den,
děkuji za Váš milý příspěvek a jsem rád, že jsem Vám mohl být nápomocen :-)
V. :-)

poděkování

(MarieK, 29. 1. 2012 15:49)

Snažím se naučit pracovat s Gimpem, Vaše stránky jsou skvělé a opravdu pomáhají. Díky Vám za ně a Vaši nezištnou pomoc, v dnešní době opravdu tak vzácnou.
Vaši knihu 333 tipů a triků pro Gimp už mám a je rovněž skvělá. Díky i za ni. MarieK

Re: poděkování

(autor, 30. 1. 2012 0:55)

Děkuji za krásný komentář! Stránky vznikly jako takový výraz poděkování těm, od kterých jsem se učil já a hlavní poděkování za nezištnost patří tvůrcům Gimpu, kteří dokázali vytvořit takto mocný a užitečný nástroj zcela zdarma. Děkuji a přeji Vám mnoho úspěšných projektů V. :-)